Bài đăng

CHÂN TƯỚNG CỦA PHẠM TRẦN VỀ “PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG” TUNG HÔ “ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG” TRONG BÀI “THÙ ĐỊCH ĐÃ ĐẾN CHÂN” TRÊN TRANG BLOG DÂN LÀM BÁO, NGÀY 13/ 12/ 2020

DƯƠNG QUỐC CHÍNH KẺ “QUÁNG GÀ CHÍNH TRỊ” LUẬN BÀN “THAM NHŨNG VÀ CHỐNG THAM NHŨNG” Ở VIỆT NAM TRÊN TRANG FACEBOOK THÂN HỮU VIỆT TÂN ÚC CHÂU NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2020

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG XIII QUA GÓC NHÌN THIỂN CẬN VÀ HÀM Ý CHỐNG PHÁ CUẢ BỌN PHẢN ĐỘNG

LÊ VĂN ĐOÀNH MANG TINH THẦN “ĐÔNGKISỐT CHỐNG CỐI XAY GIÓ’’ LÊN VÕ ĐÀI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM

SỰ XUYÊN TẠC TRÁO TRỞ CỦA VIỆT TÂN VỀ HỘI NGHỊ 14 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ DUY NHẤT ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Phê phán quan điểm “không có thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”

Mạng xã hội, “điểm nóng” và cái giá hòa bình, độc lập (Tiếp theo và hết)

Bài học về xây dựng quân đội

Phát huy tinh thần nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Việt Nam tạo ra hơn 1.200 tỷ USD GDP trong gần 5 năm trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Năm 2020 thành công hơn năm 2019 và thành công nhất trong 5 năm qua

“QUÂN ĐỘI CÓ NÊN THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HOÀ BÌNH”

SỰ NHÀM CHÁN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“TĂNG ĐỀ KHÁNG”, CHỐNG QUAN ĐIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

QUYỀN THỤ ĐẮC LÃNH THỔ CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

KHÔNG CÓ "VÙNG CẤM" VÀ ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỚI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP CHỦ NGHĨA MÁC VỚI CHỦ NGHĨA LÊNIN

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM CHO RẰNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP TRONG CÁCH MẠNG 4.0

CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC LUẬN ĐIỂM XUYÊN TẠC CHO RẰNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM

BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU: CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” CỦA VIỆT NAM CHỈ LÀ SỰ MAY MẮN!

KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHIẾN DIỆN, NGỤY BIỆN VỀ LỊCH SỬ

CÓ PHẢI LÀ “CUỘC CHIẾN SINH TỬ”, “ĐẤU ĐÁ NỘI BỘ”?

MỌI ĐẢNG VIÊN ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

CÁC CƯỜNG QUỐC ĐỐI MẶT VỚI VẤN ĐỀ AN NINH MẠNG

NGƯỜI MỸ CŨNG NGHÈO

NHỮNG BÀI HỌC VỀ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

NHẬN DIỆN “MÙA XUÂN” DƯỚI GÓC NHÌN CÁCH MẠNG XÃ HỘI

"MÙA XUÂN ARAB" - 10 NĂM NHÌN LẠI

Vô pháp sao gọi là có... "lý tưởng"?!

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2021

Bác bỏ định kiến xấu của Tổ chức Ủy ban Bảo vệ nhà báo về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam

Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

NHỮNG KẺ BÁN NƯỚC LẠI ĐI DẠY YÊU NƯỚC

CẢNH GIÁC VỚI TRÒ CŨ DIỄN LẠI

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

CẢNH GIÁC TRƯỚC CHIÊU TRÒ “LỢI DỤNG” BẦU CỬ Ở MỸ ĐỂ CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG NGÀY CÀNG ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CẢNH GIÁC, TỈNH TÁO VỚI ÂM MƯU MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC CÔNG CUỘC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA.

NHẬN DIỆN BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA CƠ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NHẬN DIỆN ĐÚNG SỰ THẬT VỀ “GIẢI THƯỞNG”

CẦN NHẬN THỨC CHO ĐÚNG VỀ “LÝ TƯỞNG”

NHẬN DIỆN CÁI GỌI LÀ “XÃ HỘI DÂN CHỦ”

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNGLUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

LẠI DIỄN “CHIÊU TRÒ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG” Ở VIỆT NAM

CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẢNG

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN HIỆN NAY

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ YÊU NƯỚC, GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN HIỆN NAY

Chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn trường tồn trong thực tiễn

Mong Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Gắn trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ trong chống "giặc nội xâm"

Kiên quyết khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Tham nhũng vẫn là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ

Hiện thực hóa quyền con người bằng những chính sách thiết thực, việc làm nhân văn

THỰC TIỄN ĐỔI MỚI HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA SỨC MẠNH QUÂN SỰ VIỆT NAM

THỰC TIỄN ĐỔI MỚI HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRONG TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THỰC TIỄN, NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN BAN HÀNH VĂN BẢN NHẰM TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN VIỆT NAM

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM TRONG TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN CỦA SỨC MẠNH QUÂN SỰ VIỆT NAM

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN TRONG SỨC MẠNH QUÂN SỰ VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC CHÍNH TRỊ - TINH THẦN HIỆN NAY

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN NHẰM CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

“COI THƯỜNG PHÁP LUẬT VÀ TÍNH MẠNG CỦA NHÂN DÂN… LÀ TỘI ÁC”

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNGHỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM - NHÓM PHẢN ĐỘNG CẦN LOẠI BỎ

CHIÊU CHỐNG PHÁ NGUY HIỂM CỦA RẬN CHỦ VIỆT TÂN

CHỦ NGHĨA TỰ DO VÀ CÔVID19

VẠCH TRẦN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN NÚP DANH PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

HÃY CẢNH GIÁC VỚI “TRUYỀN THÔNG ĐEN” TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII